ЗАТВЕРДЖЕНО

розпорядженням першого заступника

голови районної державної адміністрації

від 10 жовтня 2017 року № 492

П Е Р Е Л І К

адміністративних послуг,

які надаються через Центр надання адміністративних послуг

при Тиврівській районній державній адміністрації

1 Державна реєстрація юридичної особи або фізичної особи, яка має намір стати підприємцем.

2 Видача витягу, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

3 Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи;

4 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про створення відокремленого підрозділу юридичної особи або про його закриття.

5 Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу-підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців.

6 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності юридичної особи в результаті її ліквідації, злиття, приєднання, поділу або перетворення.

7 Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов’язані зі змінами до установчих документів.

8 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців запису про рішення засновників (учасників) юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо припинення юридичної особи;

9 Внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців запису про рішення засновників юридичної особи або уповноваженим ними органом щодо виділу.

10 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця.

11 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті.

12 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про юридичну особу, створену та зареєстровану до 1 липня 2004 року.

13 Включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців відомостей про фізичну особу – підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року.

14 Надання дозволу на продаж, купівлю, обмін, дарування, здійснення інших правочинів щодо рухомого і нерухомого майна, право власності або користування, яким мають малолітні (неповнолітні) діти.

15 Надання дозволу малолітній дитині на відмову від спадщини та надання дозволу законним представникам на подачу заяви про відмову від спадщини від імені малолітньої дитини.

16 Надання законним представникам дозволу на прийняття в дар на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини рухомого чи нерухомого майна;

17 Надання дозволу на відрахування (перевід) дітей з навчальних закладів.

18 Надання дозволу на придбання на ім’я малолітньої (неповнолітньої) дитини рухомого чи нерухомого майна.

19 Надання витягу з обліково-статистичної картки дитини – сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування.

20 Розпорядження про надання (втрату) статусу дитини – сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, надання цивільної дієздатності

21 Розпорядження про створення, поповнення прийомних сімей, дитячого будинку сімейного типу, про вибуття дітей з прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу

22 Розпорядження про влаштування дітей до державних закладів

23 Розпорядження про встановлення опіки, піклування

24 Розпорядження про зміну прізвища дітям

25 Видача дозволу на визначення способів участі у вихованні дитини та спілкування з нею того з батьків, хто проживає окремо від неї

26 Підготовка висновку про доцільність (недоцільність) усиновлення одним із подружжя дитини другого з подружжя

27 Реєстрація народження підкинутої чи знайденої дитини

28 Видача висновку про можливість створення прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу

29 Призначення опіки над майном дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування

30 Підготовка висновку про доцільність (недоцільність) позбавлення та поновлення батьківських прав або відібрання дітей у батьків без позбавлення батьківських прав

31 Підготовка висновку про доцільність усиновлення дитини та відповідність його інтересам дитини

32 Підготовка висновку про можливість громадян виконувати обов’язки опікунів/піклувальників

33 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, інших речових прав на нерухоме майно (крім державної реєстрації іпотеки нерухомого майна).

34 Видача витягу, виписки з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

35 Прийняття повідомлення про утворення громадського об’єднання.

36 Внесення до Реєстру громадських об’єднань відомостей про відокремлений підрозділ громадського об’єднання.

37 Прийняття повідомлення про зміну найменування, мети (цілей), зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання утворене шляхом прийняття повідомлення про утворення.

38 Прийняття повідомлення про зміни до статуту громадського об’єднання, зміни у складі керівних органів громадського об’єднання, зміну особи (осіб), уповноваженої представляти громадське об’єднання, зміну місцезнаходження зареєстрованого громадського об’єднання.

39 Внесення до реєстру громадських об’єднань запису про рішення щодо саморозпуску або реорганізації громадського об’єднання, а також про припинення діяльності громадського об’єднання.

40 Видача дозволу на участь у дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні.

41 Надання погодження маршруту дорожнього перевезення небезпечного вантажу.

42 Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного земельного кадастру.

43 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку.

44 Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу.

45 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, з видачею витягу.

46 Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу.

47 Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачею витягу.

48 Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була допущена органом, що здійснює його ведення.

49 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку.

50 Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель.

51 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території).

52 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з картографічної основи Державного земельного кадастру, кадастрової карти (плану).

53 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що створюються під час ведення державного земельного кадастру.

54 Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про суб’єкта речового права у державному земельному кадастрі.

55 Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду документації із землеустрою.

56 Видача довідки з державної статистичної звітності з кількісного обліку земель про наявність земель та розподіл їх за власниками земель, землекористувачами, угіддями.

57 Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення (використання).

58 Видача висновку про погодження документації із землеустрою.

59 Виправлення технічної помилки у відомостях державного земельного кадастру, яка була допущена не з вини органу, що здійснює його ведення.

60 Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць.

61 Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки.

62 Видача містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки;

63 Видача висновків про погодження документації із землеустрою.

64 Видача (снесення змін) до будівельного паспорта.

65 Видача паспорта прив’язки тимчасової споруди.

66 Надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)

67 Припинення дії договору оренди земельної ділянки.

68 Затвердження технічної документації із землеустрою та надання земельної ділянки у власність.

69 Про надання дозволу на виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки.

70 Внесення змін до окремих розпоряджень голови райдержадміністрації.

71 Видача атестату виробництва молока, молочної сировини і молочних продуктів.

72 Видача Декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки.

73 Видача міжнародних ветеринарних сертифікатів (для країн СНД - ветеринарні свідоцтва форми № 1, № 2 та № 3) - при переміщенні за межі України.

74 Видача ветеринарного свідоцтва (для України - форми № 1 та № 2) - при переміщенні за межі території Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва та Севастополя, району (крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

75 Видача ветеринарної довідки - при переміщенні в межах району(крім харчових продуктів тваринного та рослинного походження для споживання людиною).

76 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного походження.

77 Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з виробництва, змішування та приготування кормових добавок, преміксів і кормів.

78 Видача експлуатаційного дозволу оператором ринку, що провадять діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження.

79 Призначення (перерахування) допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами

80 Призначення (перерахування) допомоги при народженні дитини

81 Призначення (перерахування) допомоги при усиновленні дитини

82 Призначення (перерахування) допомоги на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування

83 Призначення (перерахування) допомоги на дітей одиноким матерям

84 Призначення (перерахування) державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

85 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам з дитинства I групи

86 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам з дитинства II групи

87 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам з дитинства III групи

88 Призначення (перерахування) допомоги на дітей-інвалідів віком до 18 років

89 Призначення (перерахування) надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи А I групи

90 Призначення (перерахування) надбавку на догляд за інвалідом з дитинства підгрупи Б I групи

91 Призначення (перерахування) одиноким інвалідам з дитинства II і III груп, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду

92 Призначення (перерахування) надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком до 6 років

93 Призначення (перерахування) надбавку на догляд за дитиною-інвалідом віком від 6 до 18 років

94 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам І групи, які не мають права на пенсію

95 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам ІІ групи, які не мають права на пенсію

96 Призначення (перерахування) допомоги інвалідам ІІІ групи, які не мають права на пенсію

97 Призначення (перерахування) допомоги священнослужителям, церковнослужителям

98 Призначення (перерахування) допомоги особам, які досягли віку, що дає право на призначення допомоги

99 Призначення (перерахування) допомоги особам, які не мають права на пенсію та інвалідам, дітям померлого годувальника

100 Призначення (перерахування) допомоги на догляд одиноким малозабезпеченим особам, які за висновком ЛКК закладу охорони здоров’я потребують постійного стороннього догляду (крім інвалідів І групи)

101 Призначення (перерахування) допомоги на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи А І групи

102 Призначення (перерахування) допомоги на догляд малозабезпеченим інвалідам підгрупи Б І групи

103 Призначення (перерахування) тимчасової державної допомоги дітям

104 Призначення (перерахування) соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, грошове забезпечення батькам-вихователям і прийомним батькам

105 Призначення (перерахування) допомоги на догляд (щомісячну грошову допомоги особі, яка проживає разом з інвалідом I чи II групи внаслідок психічного розладу, який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує постійного стороннього догляду, на догляд за ним)

106 Призначення (перерахування) компенсації як фізичній особі, яка надає соціальні послуги

107 Призначення (перерахування) компенсаційної виплати особі, яка здійснює догляд за інвалідом І групи або особою, яка досягла 80 років

108 Призначення (перерахування) субсидій на житлово-комунальні послуги

109 Призначення (перерахування) субсидій на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного палива

110 Призначення (перерахування) одноразової винагороди жінці, якій присвоєно почесне звання України „Мати-героїня”

111 Призначення (перерахування) одноразової матеріальної допомоги особі, яка постраждала від торгівлі людьми

112 Призначення (перерахування) допомоги на поховання