Робота відділу освіти, методичного кабінету, педагогічних колективів шкіл району у І семестрі була спрямована на виконанні Законів України «Про освіту», інструктивних та методичних листів вищестоячих освітніх органів, на основі виконання річних та перспективних планів роботи.

Відповідно до річного плану роботи відділу освіти проведено 4 наради керівників освітніх установ району, на яких обговорювались оперативні та перспективні питання роботи освітніх установ району, приймались важливі освітянські рішення та 2 засідання колегії, на яких визначається стратегія і тактика роботи освітньої галузі на перспективу.

Дієвою формою визначення рівня освітньої діяльності педагогічних колективів та рівня навчальних досягнень учнів є атестація навчальних закладів району.

За останні роки у Тиврівському районі створені всі умови, що забезпечують конституційні права всіх громадян на здобуття якісної освіти. Поступово підвищується благополуччя вчителів та учнів, зміцнюється навчально-матеріальна база,  забезпечується рівний доступ до якісної освіти, формуються духовні орієнтири дітей, забезпечується відкритість та демократизація освіти.

Сьогодні система освітніх закладів Тиврівщини  спрямована на всебічний розвиток кожної дитини, починаючи від дитячого садка. В районі успішно реалізуються  обласні та районні програми, які дають змогу дітям отримувати якісну освіту, мати доступ до сучасних технологій, розвивати свої творчі та інтелектуальні здібності, сформуватися як особистість.

Мережа освітніх закладів району залишається незмінною і складає: 32 загальноосвітні школи, в яких протягом 2017-2018 н.р. навчається  4513 учень, в тому числі 3 заклади нового типу, 26 дошкільних навчальних закладів, 3 заклади позашкільної освіти та міжшкільний навчально-виробничий комбінат.

Наповнюваність на одну школу складає 136 учнів, на клас - 14,8.

Відділ освіти Тиврівської райдержадміністрації, органи місцевого самоврядування, колективи дошкільних навчальних закладів району ведуть цілеспрямовану роботу по відновленню дошкільних навчальних закладів з метою охоплення дітей дошкільного віку дошкільною освітою та ліквідацію черг на влаштування в ДНЗ.

В районі проживає 3119 дітей дошкільного віку, 1350 дітей охоплено дошкільними закладами, 230 дітей охоплено групами короткотривалого перебування при загальноосвітніх школах, 170 дітей охоплено консультативними пунктами при дошкільних навчальних закладах смт. Тиврів, м. Гнівань, смт. Сутиски.

В районі функціонує 26 ДНЗ, в яких діє 57 груп, навчається і виховується 1350 дітей.

На найближчі роки планується відновити роботу Шершнівського ДНЗ, Новоміського ДНЗ.

Аналіз статистичних даних засвідчує, що показник охоплення дітей віком від 3 до 6 років всіма її формами і складає 93 % від загальної кількості дитячого населення в районі.

В системі працюють дошкільні навчальні заклади над забезпеченням обов’язкової дошкільної освіти для дітей старшого дошкільного віку (від 5 до 6 років). Сьогодні 521 дитина 5-6-річного віку 100% охоплено всіма формами дошкільної освіти.

Педагогічні працівники дошкільних закладів, вчителі початкових класів загальноосвітніх шкіл району максимально забезпечують різнобічний розвиток, якісну підготовку дітям майбутніх першокласників до навчання в школі.

У 2017 - 2018 навчальному  році  поетапно продовжує впроваджуватись Державний стандарт початкової освіти, нові програми, підручники.

520  першокласників успішно навчаються  за шкільними програмами, добре адаптувались до шкільного життя.

В районі збережено мережу позашкільних навчальних закладів. В 2017-2018 навчальному році в районі функціонують 3 позашкільних навчальних заклади Тиврівський районний будинок дитячої та юнацької творчості, який є комунальною власністю Тиврівської районної ради, Гніванська міська станція юних техніків та Гніванська міська станція юних натуралістів, які є комунальною власністю Гніванської міської ради.

У 2017-2018 н.р. позашкільну освіту здобувають 1017 гуртківця, які навчаються в 59 гуртках за такими напрямами: науково-технічний, художньо-естетичний, еколого-натуралістичний, туристсько-краєзнавчий, соціально-реабілітаційний, гуманітарний.

В загальноосвітніх навчальних закладах району створено умови для навчання та виховання дітей-інвалідів та дітей з особливими освітніми потребами. Станом на 01.09.2017 р. в загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах навчається 186 дітей з особливими освітніми потребами. Для 23 дітей організовано індивідуальне навчання, длоя 7 дітей - інклюзивне навчання. 

Працівниками психологічної служби проводиться просвітницько-профілактична робота з даною категорією дітей. Всі діти отримують підручники за рахунок держави, підвозяться до школи шкільними автобусами. Педагогічні працівники шкіл та учні є активними учасниками благодійних акцій по збору коштів для дітей з особливими освітніми потребами.

Однією з головних умов успішної діяльності навчальних закладів освіти є забезпечення їх педагогічними кадрами.

В даний час школи району повністю забезпечені педагогічними кадрами.

Сьогодні вчать і виховують учнівську молодь району 548 учителів, 504 із них мають вищу освіту.

Порівняльний аналіз якісного складу педагогічних працівників за останні роки свідчить про збільшення кількості вчителів з вищою педагогічною освітою.

В цьому навчальному році якісний показник педагогічних кадрів становить 88,9 %.

Виплата заробітної плати проводиться в терміни, визначені колективним договором та  згідно з ст. 57 Закону України "Про освіту".

         Фактів порушення законодавства щодо виплати заробітної плати за останні  роки не виявлено.

Під  особливим контролем відділу освіти знаходиться питання  щодо осіб, які переміщуються з тимчасово окупованої території:

-         у відділі освіти створено банк даних дітей-вимушених переселенців з Автономної Республіки Крим, Луганської та Донецької областей;

-         всі діти даної категорії забезпечені шкільним канцелярським приладдям, підручниками та гарячим безкоштовним харчуванням;

-         працівниками відділу освіти спільно з дирекцією школи обстежено сім’ї з тимчасово окупованих територій та складено відповідні акти;

-         проведено акцію «Діти-дітям» де було зібрано продукти харчування, теплий одяг та передано дітям-переселенцям.

Рівень комп’ютеризації закладів освіти становить 100%. Із 32 загальноосвітніх закладів району до мережі Інтернет підключено 29 закладів, що становить 91 % від потреби, ці заклади мають  електронні скриньки за допомогою яких налагоджений  документообіг між відділом освіти  та навчальними закладами. Всі навчальні заклади мають створені презентаційні сайти  в системі інтернет. При цьому існує проблема швидкісного доступу до інформаційної мережі.

Використання мультимедійного обладнання сприяє підвищенню якості навчально-виховного процесу.

В 2017 році для опорних шкіл закуплено компютерне обладання на суму 300 тис. грн.

Всіма загальноосвітніми навчальними закладами організовано харчування для 1-4 класів. Вартість харчування на 1 дитину (у день) становить – 10 грн. харчуванням охоплено 2948 учнів (1-11 класи).

Виплата заробітної плати проводиться в терміни, визначені колективним договором. Фактів порушення законодавства щодо виплати заробітної плати за останні  роки не виявлено. Виплачується матеріальна допомога на оздоровлення та грошова винагорода педагогічним працівникам, згідно з ст. 57 Закону України "Про освіту".

Для медичного обслуговування шкіл району працює 20 медичних сестер.

Важливим напрямом діяльності освітньої галузі є реалізація програми «Шкільний автобус». В районі стовідсотково організовано підвезення 620 школярів та 75 педагогічних працівників. 

З метою безпечного перевезення дітей щоденно проводиться медичний огляд водіїв та випуск на маршрут автобусів інженером – механіком, щоквартальний технічний огляд транспортних засобів та їх страхування.

В автобусах розміщені правила поведінки учнів та супроводжуючих.

Щодо опалювального сезону 2017-2018 н.р.  На сьогоднішній день 15 освітніх установ району  працюють  на газовому  опаленні, 7 - на твердому паливі та в 10 установах - пічне опалення. 11.08.2015 р. було проведено в необхідному обсязі тендерну закупівлю вугілля на суму 1477,750 тис. грн. – 626 т.,  на даний час школи забезпечені на  100%  вугіллям та дровами.       

Питання щодо збереження газу та електроенергії знаходяться на постійному контролі відділу освіти.      

         Стан діяльності  навчальних закладів району знаходиться на особливому контролі керівництва району.

         Психологічна служба та психолого – медико – педагогічна консультація Тиврівського району створена відповідно до наказу по відділу освіти №357 від 01.12.2005 р., є структурою, що функціонує у системі освіти, підпорядкована методичному кабінету відділу освіти Тиврівської райдержадміністрації, обласному центру практичної психології та соціальної роботи.

Метою системи психологічного і соціального забезпечення освіти є підвищення якості і доступності послуг в сфері психологічної та соціальної роботи, спрямованих на збереження і укріплення здоров‘я, підвищення адаптивних можливостей, створення умов для повноцінного і гармонійного розвитку, посилення виховного компоненту системи освіти.
Важливим завданням діяльності психологічної служби є забезпечення супроводу дітей з особливими потребами, захист психологічного і соціального здоров’я дітей на всіх рівнях навчання та виховання.

Основні завдання психологічної служби:

·        підвищення психологічної культури всіх учасників навчально - виховного процесу;

·        розробка інноваційних форм і методів роботи спеціалістів щодо подолання негативних явищ в учнівському середовищі: проявів насильства, агресивності, девіантної і деліквентної поведінки;

·        вдосконалення організації і змісту підвищення кваліфікації спеціалістів психологічної служби і психолого-медико-педагогічної консультації;

·        моніторинг та оцінка ефективності діяльності усіх ланок психологічної служби.

Забезпеченість практичними психологами та соціальними педагогами:

Відповідно до нормативів чисельності на початок 2017 – 2018 н. р. забезпечено:

·        практичними психологами: 13 ЗНЗ, 3 ДНЗ, 1 МНВК

·        соціальними педагогами: 3 ЗНЗ.

Форми роботи

Відповідно до річного плану роботи щорічно проводяться семінари – практикуми, наради, конференції, засідання творчої групи та методичні об’єднання з використанням інноваційних методів та форм роботи.

Основні завдання психолого - медико - педагогічної консультації:

Своєчасне виявлення, облік дітей з вадами розвитку (як тих, які перебувають на обліку в дитячих медичних закладах, так і з числа дітей із труднощами у навчанні в дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах), визначення для них адекватних форм соціально – педагогічних чи медичної допомоги.

Ведення банку даних дітей, які потребують корекції фізичного та розумового розвитку.

Попередній збір даних про стан здоров’я та розвиток дитини з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, направлення на діагностичне обстеження в ПМПК.

Здійснення психолого – медико – педагогічного обстеження дітей з метою виявлення порушень їхнього психофізичного розвитку, установлення діагнозу і визначення адекватних умов навчання, лікування, соціально – трудової адаптації.

Консультативно – методична допомога сім’ям, які виховують дітей з тяжкими порушеннями психофізичного розвитку, педагогам, лікарям, працівникам соціально – психологічних служб з питань виховання, навчання і лікування дітей з відхиленнями в розвитку, з девіантною поведінкою, у тому числі тих, які не підлягають направленню до спеціальних загальноосвітніх навчальних закладів.

Підготовка аналітичної звітності для обласної ПМПК.
Направлення дітей із складними для діагностики порушеннями психофізичного розвитку на обстеження обласною ПМПК для встановлення остаточного діагнозу і визначення адекватних умов навчання, виховання, лікування, соціально – трудової адаптації.

У своїй діяльності консультанти ПМПК керуються принципами гуманного відношення до дитини, всебічного комплексного обстеження, урахуванням індивідуальних особливостей розвитку.

Особливої турботи у суспільстві потребують діти незахищеної категорії. У ході аналізу встановлено, що в районі проводиться системна робота щодо соціально-правового захисту дітей.

З питань соціально-правового захисту дітей відділ освіти та загальноосвітні навчальні заклади району тісно співпрацюють з відділом соціального захисту населення службою у справах дітей Тиврівської райдержадміністрації, кримінальною міліцією, виконкомами сільських та селищних рад, з громад кістю.

Відділом освіти постійно здійснюється моніторинг кількості дітей соціально незахищених категорій, які потребують додаткової педагогічної уваги та соціального супроводу.

Дітям-сиротам та дітям, які позбавлені батьківського піклування надається одноразова допомога по досягненню повноліття у розмірі 1810 гривень.

Районна державна адміністрація та відділ освіти сприяють збереженню, розвитку та поліпшенню  матеріально-технічної бази навчальних закладів району.