Доступ до публічної інформації

ДОСТУП ДО ПУБЛІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ

    Президент України впроваджує європейські стандарти відкритості і прозорості в роботі органів державної влади. Важливим кроком на цьому шляху стало підписання Главою держави Закону України «Про доступ до публічної інформації».

    На виконання цього закону Президент України підписав Укази «Питання забезпечення органами виконавчої влади доступу до публічної інформації». Ці Укази покликані забезпечити реалізацію конституційного права громадян вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію.

Нормативна база

ОФОРМЛЕННЯ ЗАПИТУ НА ІНФОРМАЦІЮ

     Запит на інформацію до Тиврівської районної  державної адміністрації (індивідуальний або колективний) може подаватися в усній, письмовій чи іншій формі (поштою, факсом, телефоном) на вибір запитувача:

· особисто (з наданням консультації): кабінетзагального відділу апарату райдержадміністрації;

· поштою на адресу: 23300 Тиврівська районна  державна  адміністрація. вул.Леніна 32

 (на конверті вказувати "Публічна інформація");

- факсом - (0255) 21250;

- телефоном - (0255) 21362;

- електронна адреса: rda_tyvriv@vin.gov.ua

 

Форма для подання інформаційного запиту

 

Якщо запитувана запитувачем інформація передбачає виготовлення копій документів обсягом більш як 10 сторінок, то відповідно до пунктів 2, 3 статті 21 Закону України «Про доступ до публічної інформації» запитувач зобов’язаний відшкодувати фактичні витрати на копіювання та друк згідно з розпорядженням голови райдержадміністрації від  06 липня  2012 року № 352 «Про затвердження Порядку відшкодування та розміру фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються за запитом на інформацію у Тиврівській райдержадміністрації», зареєстрованим  в Тиврівському районному управлінні юстиції у Вінницькій області 11липня 2012 року за №4/188

Кошти перераховувати:

 Одержувач: райдержадміністрація

 Банк: ГУ ДКСУ у Вінницькій області

 р/р 35217001000428

 МФО 802015

 Код ЗКПО: 204051230

Призначення платежу: КЕКВ 1131 . Відшкодування витрат на копіювання (друк) за запитом

 

 

1. Інформація про місцезнаходження, поштова адреса, номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти райдержадміністрації

 2. Інформація про прізвища, імена та по батькові, службові номери засобів зв'язку, адреси електронної пошти голови, першого заступника голови, заступників голови, заступника голови - керівника апарату райдержадміністрації

 3. Інформація про основні завдання та нормативно-правові засади діяльності райдержадміністрації

 4. Перелік і службові номери засобів зв'язку підприємств, установ та організацій, що належать до сфери оперативного управління райдержадміністрації та її структурних підрозділів, та прізвищ, імен і по батькові їх керівників

 5. Перелік та умови отримання послуг, що надаються райдержадміністрацією та її структурними підрозділами, форми і зразки документів, правила їх заповнення

 6. Проекти розпоряджень голови райдержадміністрації, що підлягають обговоренню

 7. Розпорядження голови райдержадміністрації

 8. Порядок подання в районну державну адміністрацію запиту на інформацію

 9. Відшкодування фактичних витрат на копіювання або друк документів, що надаються в апараті райдержадміністрації за запитом на інформацію

 10.Інформація про основіні функції структурних підрозділів райдержадміністрації

 11. Плани проведення та порядки денних засідань колегії райдержадміністрації, регіональної ради з питань діяльності органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування.

 12. Інформація про фінансові ресурси, головним розпорядником та розпорядником яких є райдержадміністрація.

 13. Інформація про механізми чи процедури, за допомогою яких громадкість може представляти свої інтереси або в інший спосіб впливати на реалізацію повноважень райдержадміністрації

 14. Порядок оскарження рішень, дій чи бездіяльності посадових осіб райдержадміністрації з питань надання публічної інформації

 15. Види інформації, якою володіє райдержадміністрація

 16. Інформація про розміщення та номери кабінетів районної державної адміністрації де надаються необхідні запитувачам форми і бланки для подання у письмовому вигляді інформаційного запиту

 17. Щомісячні звіти, у тому числі щодо задоволення запитів на інформацію

 18. Правила внутрішнього трудового розпорядку райдержадміністрації та графік роботи райдержадміністрації

 19. Інформація про вакансії, порядок та умови проходження конкурсу на зміщення вакантних посад 

 20. Графік прийому громадян керівництвом райдержадміністрації

 21. Реєстр публічної інформації райдержадміністрації

 22. Перелік відомостей, що становлять службову інформацію.

 23. Корисна інформація