Реєстраційні картки форми 1-16

ФОРМИ РЕЄСТРАЦІЙНИХ КАРТОК

для юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців

Для юридичних осіб:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом заснування нової юридичної особи (форма №1);

2. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи, утвореної шляхом реорганізації діючої (діючих) юридичної особи (юридичних осіб) у результаті злиття, поділу, виділу або перетворення (форма №2);

3. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи (форма № 3);

4. Реєстраційна картка про внесення змін до відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 4);

5. Реєстраційна картка про створення відокремленого підрозділу юридичної особи (форма № 5);

6. Реєстраційна картка про підтвердження відомостей про юридичну особу, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 6);

7. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті її ліквідації або на підставі судового рішення щодо припинення юридичної особи, що не пов’язано з банкрутством (форма № 7);

8. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення юридичної особи в результаті злиття, приєднання, поділу, перетворення (форма № 8);

9. Реєстраційна картка про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи за судовим рішенням щодо визнання юридичної особи банкрутом (форма № 9);

10. Реєстраційна картка про включення відомостей про юридичну особу (форма № 16).

Для фізичних осіб-підприємців:

1. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації фізичної особи – підприємця (форма № 10);

2. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації змін до відомостей про фізичну особу – підприємця, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців (форма № 11);

3. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за її рішенням або за судовим рішенням, що не пов’язано з банкрутством (форма № 12);

4. Реєстраційна картка на проведення державної реєстрації припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця у разі її смерті, оголошення її померлою або визнання фізичної особи – підприємця безвісно відсутньою (форма № 13);

5. Реєстраційна картка про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи – підприємця за судовим рішенням щодо визнання фізичної особи – підприємця банкрутом (форма № 14);

6. Реєстраційна картка про включення відомостей про фізичну особу – підприємця (форма № 15).