Звіт про роботу за 2015 рік

             Служба у справах дітей Тиврівської районної державної адміністрації  у своїй діяльності керується Конвенцією ООН про права дитини, Цивільним та Сімейним кодексами України, Законами України „Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, „Про охорону дитинства”, „Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, «Про попередження насильства в сім’ї», Указами Президента України „Про першочергові заходи щодо захисту прав дітей”, Національної стратегії профілактики соціального сирітства, постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими актами, що стосуються роботи з дітьми.

           Протягом минулого року діяльність служби у справах дітей була спрямована на виконання державної політики щодо забезпечення ефективного захисту прав та інтересів дітей, запобігання соціального сирітства, збереження біологічних сімей дітей, розвитку національного усиновлення та інших форм сімейного виховання дітей – сиріт та дітей, позбавленим батьківського піклування, поліпшення існуючих та пошук нових форм соціально – правової підтримки дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, профілактиці дитячій бездоглядності, негативних явищ у дитячому та підлітковому середовищі.

         Зазначені питання знаходяться на постійному контролі служби у справах дітей райдержадміністрації, регулярно обговорюються на засіданнях координаційної ради з питань соціального захисту та профілактики правопорушень серед дітей, Комісії з питань захисту прав дитини, нарадах служби.

         За даними головного управління статистики Вінницької області  на території району проживає близько 8 тисяч 640 дітей.

          Згідно зі статтею 4 Закону України «Про органи і служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей» та відповідно до Порядку розгляду звернень та повідомлень з приводу жорстокого поводження з дітьми або реальної загрози його вчинення, служба координує зусилля місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та жорстокого поводження з дітьми.

         З цією метою службою протягом 2015 року проведено 8 нарад, круглих столів,  засідань Комісії з питань захисту прав дитини. Скоординовані заходи передбачено районною Програмою подолання дитячої безпритульності і  бездоглядності  на 2011 – 2015 роки, яка рішенням №24 2 сесії 7 скликання районної ради від 17 грудня 2015 року була продовжена до 2020 року.

         При Тиврівській райдержадміністрації працює дорадчий орган - Комісія з питань захисту прав дитини, безпосереднє ведення справ якої здійснює служба. У 2015 році відбулось 14 засідань Комісії, на яких було розглянуто 85  питань щодо захисту прав та інтересів дітей,з них:  15 питань щодо позбавлення батьківських прав, 4 - щодо усунення перешкод у спілкуванні з дитиною одного з батьків, 11 - щодо вчинення правочинів від імені дітей,

          2 - про виведення з ДБСТ, 1- довлаштування в ДБСТ, 2 – влаштування в ПС, 9 - про передачу дітей  під соціальний супровід, 1 - влаштування в Тульчинський будинок дитини, 1 – про повернення дитини в біологічну родину, 1 - про звільнення від обов»язків піклувальника, 21 - про затвердження індивідуальних планів, 3 - звіти батьків – вихователів,  10  звітів опікунів, щодо виконання їх обов»язків,  3 - про продовження терміну перебування дітей в Тульчинському будинку дитини, 1 – про стан соціальної роботи з сім»ями, діти яких перебувають в СЖО, 1 – про надання дозволу на виїзд закордон, 4 - припинення соціального супроводу. 9 – щодо влаштування дітей у Центри реабілітації.

       Службою ведеться та постійно оновлюється, зокрема, і в комп‘ютерному вигляді (в Єдиній інформаційно-аналітичній системі «Діти»), банк даних про дітей, які потребують посиленої уваги з боку державних органів. На кінець 2015 року на обліку в службі у справах дітей перебувало 140 дітей: 33 дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, і 104 дитини-сироти та дитини, позбавлених батьківського піклуваннята 3 неповнолітніх, схильних до скоєння правопорушень.

        Підстави постановки дітей на облік, як таких, що опинились у складних життєвих обставинах: неналежне виконання батьками своїх обов’язків щодо дітей (31 дитина), насильство в сім’ї (1 дитина), схильність до залишення місця постійного проживання (1дитина).

    З метою запобігання дитячій бездоглядності, безпритульності, бродяжництву та жебрацтву, службою у справах дітей спільно з районним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділом кримінальної міліції у справах дітей Тиврівського РВ УМВС України  на території району проведено 55 профілактичних рейдів  “Діти вулиці”, під час яких обстежено 120 сімей. З батьками дітей було проведено профілактичні бесіди, 88 батьків попереджено про адміністративну відповідальність за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків по відношенню до дітей.

     Під час рейдів було виявлено 32 дитини - 17дітей проживали в сім'ї батьків, де проживання було для дітей небезпечним та  загрожувало їх життю та здоров’ю. Цих дітей було вилучено з сімей та влаштовано до медичних закладів. На сьогодні дітей влаштовано до центру соціальної реабілітації до вирішення їх подальшої долі, стосовно батьків у судовому порядку порушено3 питання про позбавлення батьківських прав.

     За результатами рейдів поставлено на облік 17 дітей  направлено 32 клопотання про притягнення батьків до адміністративної відповідальності за неналежне виконання своїх батьківських обов’язків.

     Службою вживаються всі необхідні заходи щодо вчасного вирішення питання про повернення у родину 7 дітей, які перебувають у Центрі соціально-психологічної реабілітації дітей , 2 – у м.Жмеринка, 5 – у м.Вінниця.

      Так, за 2015 рік вилучено з сімей 17 дітей в Центрі реабілітації перебувало 9 дітей.       Результатом проведеної роботи є повернення 12  дітей до батьків.

     Метою роботи з сім‘ями, де батьки ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків та ведуть асоціальний спосіб життя, є збереження біологічної сім`ї, недопущення вилучення дітей з сім»ї, відновлення її функціональної спроможності щодо виховання дітей.

     Коли всі вжиті профілактичні заходи не дають бажаних результатів, як крайня міра розглядається питання про позбавлення батьків батьківських прав відносно дітей.

     Протягом 2015 року службою подано до Тиврівського районного суду 3 позови про позбавлення батьків батьківських прав, з яких всі 3 позови судом задоволено.

     Також під час рейдів були обстежені 12 культурно  - розважальних закладів району. Дітей, які б перебували в стані алкогольного, наркотичного або токсичного сп’яніння, виявлено не було.          

     З навчальних закладах всіх рівнів акредитації до служби протягом 2015 року надійшло 18 клопотань щодо надання погодження на відрахування студентів, які за різних обставин не можуть продовжувати навчання у зазначеному закладі. За результатом проведеної роботи з неповнолітніми та їх батьками було надано 7 погоджень 3 відмови, 8 дітей повернуто до навчання.

   З метою контролю за дотриманням законодавства про працю неповнолітніх щоквартально проводяться звірки із центром зайнятості щодо неповнолітніх, які влаштовані на підприємства різних форм власності, аналізується становище молоді на ринку праці.  У 2015 році до служби з питань працевлаштування та видачі направлення до центру зайнятості неповнолітні не звертались.

Для забезпечення дотримання права дитини на захист від економічної експлуатації та від виконання будь-якої роботи, яка може бути небезпечною для її здоров’я, працівниками служби у справах протягом 2015 року було здійснено перевірки 20 підприємств, установ та організацій щодо додержання вимог законодавства про працю неповнолітніх.Працюючих неповнолітніх під час перевірок не виявлено.

З метою контролю за недопущенням пропаганди серед дітей насильства, жорстокості, розповсюдження порнографії та іншої інформації, що підриває суспільну мораль, працівниками служби у справах спільно з відділом кримінальної міліції у справах дітей здійснено перевірки  12 розважальних закладів у пізні вечірні години.

Працівниками служби для здійснення контролю за організацією роботи адміністрацій навчальних закладів району щодо профілактики дитячої бездоглядності, безпритульності, злочинності та правопорушень, негативних явищ в учнівському середовищі, здійснення соціального захисту дітей протягом звітного періоду здійснено перевірки 14 навчальних закладів, про що складені відповідні довідки. 

Особлива увага приділяється залученню до активних форм зайнятості дітей, які потребують підвищеної уваги держави. Так, гуртковою та спортивно-оздоровчою роботою охоплено  68   дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 25 дітей, які перебуваютьу складних життєвих обставинах.

Службою проводиться інформаційно-роз‘яснювальна та правоосвітня робота з дітьми, їх батьками або особами які їх замінюють. Так, для учнів навчальних закладів району проведено 14 правоосвітніх і профілактичних бесід щодо попередження шкідливих звичок та негативних явищ у підлітковому середовищі, заходами охоплено 962 особи. 

На кінець 2015 року на первинному обліку в службі перебувало 104 дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування. З них:

-   73  виховується в сім`ях опікунів (піклувальників);

-   10 дітей  перебуває в державних дитячих закладах;

-   19  дітей  виховується в  прийомних сім’ях та дитячих будинках сімейного типу;

-    2  неповнолітніх навчаються в середніх спеціальних навчальних закладах.

З метою розвитку сімейних форм виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування,  протягом 2015 року в районі:

- набуло статусу 13 дітей, позбавлених батьківського піклування;

-  11 дітей, позбавлених батьківського піклування, влаштовані під опіку/піклування в сім`ї громадян України;

- 1 дитина, позбавлена батьківського піклування, передана на виховання та спільне проживання в прийомну родину.

- 1 дитину  усиновленогромадянами України.

На сьогодні в Тиврівському районі функціонує:

- 1 прийомна сім»я,  де виховується 1 дитина;

- 3 дитячих будинках сімейного типу, де проживає 21 дитина, позбавлена батьківської опіки  та2 особи з числа дітей – сиріт.

З метою забезпечення права дитини на виховання в сімейному оточенні, підвищення рівня обізнаності громадян в цих питаннях та заохочення їх до прийняття дітей вищезазначених категорій на виховання в свою родину службою у справах дітей проведено інформаційно – роз»яснювальну кампанію щодо популяризації національного усиновлення.  На веб-сторінці служби надаються консультації з найпоширеніших питань, що стосуються її компетенції.  Інформація про дітей, які можуть бути усиновлені, подається також для розміщення на Всеукраїнському порталі національного усиновлення «Сирітству – ні!».

Службою у справах дітей проводиться робота по виявленню нерухомого майна у дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, здійснюється контроль за оформленням спадщини на їх ім‘я. У разі надходження інформації про наявність у дитини майна, комісією здійснюється його обстеження, складається опис, ініціюється питання про призначення опіки над майном. Протягом  2015 року, згідно з розпорядження голови районної державної адміністрації,  призначено опіку над майном 1 дитини-сироти. 

Під постійним контролем перебуває питання вчасної постановки на квартирний облік дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які на час виникнення обставин, що призвели до втрати дітьми батьків, не мали впорядкованого житла. По досягненню дітьми відповідного віку службою направляються клопотання до сільських, селищних, міської рад щодо постановки їх на пільгову квартирну чергу. Протягом 2015 року на зазначений облік було поставлено 6 дітей відповідної категорії.

На кінець 2015 року на квартирному обліку перебувало 8 дітей-сирітта дітей, позбавлених батьківського піклування.

Щорічно працівниками служби здійснюються обстеження  умов проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які перебувають на обліку в службі у справах дітей та проживають в сім»ях опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, усиновлювачів. Так, протягом 2015 року здійснено  118   таких обстежень.

Окрім вичерпних заходів по дотриманню житлових та майнових прав дітей, які перебувають на обліку в службі, здійснюється захист відповідних прав та інтересів дітей, мешканців району.

Протягом 2015 року розглянуто та надано обґрунтовані відповіді на 325 звернень громадян і 620 листів органів державної влади, закладів та установ, підприємств та організацій різних форм власності.