Пенсійне забезпечення

Які доплати встановлюють до пенсій?

 

     Певний вид підвищень і доплат установлюють до всіх пенсій незалежно від закону, за яким ці пенсії призначено. Це зокрема: підвищення відповідно до Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту”; підвищення відповідно Закону України „Про жертви нацистських переслідувань”;  пенсії за особливі заслуги перед Україною (як надбавка до пенсії); підвищення за проживання на забрудненій унаслідок Чорнобильської катастрофи території; додаткова пенсія особам, віднесеним до учасників ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, і потерпілим; цільова грошова допомога відповідно до Закону України „Про поліпшення матеріального становища учасників бойових дій та інвалідів війни”; компенсаційна виплата відповідно до статті 52 Закону України „Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи”; державна соціальна допомога на догляд у порядку й на умовах, передбачених у Законі України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”.

      Громадянам виплачують також надбавки й підвищення, передбачені в окремих пенсійних законах або постанові уряду, у якій чітко визначено, до яких саме пенсій установлено відповідну надбавку.

     Це, зокрема, стосується надбавки на догляд інваліду чи пенсіонерові, який потребує постійного догляду та є одиноким; надбавки на непрацездатного утриманця пенсіонерам, які не працюють; підвищення репресованим (реабілітованим) громадянам та членам їхніх сімей, яких було примусово переселено.

    У постанові Кабінету Міністрів України від 16 липня 2008 року № 654, зокрема, визначено, що: пенсіонерам, які не працюють та які мають на своєму утриманні дітей до 18 років, надбавку до пенсії за віком, по інвалідності та за вислугу років, передбачену в законах „Про пенсійне забезпечення” і „Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” виплачують у розмірі 150грн. на кожну дитину; громадянам, які необґрунтовано зазнали політичних репресій і яких згодом було реабілітовано, до пенсії або щомісячного довічного грошового утримання чи державної соціальної допомоги, які виплачують замість пенсії, підвищення (установлене в пункті „г” статті 77 Закону України „Про пенсійне забезпечення”) здійснюють у розмірі 54,40 грн. , а членам їхніх сімей, яких було примусово переселено,-43.52 грн.; інвалідам І групи, одиноким інвалідам ІІ групи, які потребують постійного стороннього догляду або досягли пенсійного віку; одиноким інвалідам ІІІ групи, що досягли пенсійного віку; одиноким одержувачам пенсій за віком та за вислугу років, які потребують постійного стороннього догляду та які отримують пенсію відповідно до законів „ Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування” і „Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб” (крім осіб, які отримують державну соціальну допомогу на догляд відповідно до Закону України „Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та інвалідам”), виплачують надбавку на догляд у розмірі 50грн.  До пенсії за вислугу років, призначеної згідно із Законом України „Про прокуратуру”, установлюють надбавки на утримання непрацездатних членів сім”ї та на догляд за одиноким пенсіонером. Членам сімей шахтарів, смерть яких настала внаслідок нещасного випадку на виробництві або професійного захворювання, до пенсії у зв’язку із втратою годувальника надають доплату в розмірі прожиткового мінімуму, визначеного в законодавстві для осіб, які втратили працездатність.

 

 

Пенсії за особливі заслуги

       Згідно з пунктом 8 статті 1 Закону України “Про особливі заслуги перед Україною”, у редакції що була чинною до 01.01.2014 року, пенсії за особливі заслуги призначаються матерям, які народили п”ятеро і більше дітей та виховали їх до шестирічного віку. 4 квітня 2013 року Верховна Рада ухвалила Закон “Про внесення зміни до статті 1 Закону України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, який набув чинності з 1 січня 2014 року.  Відповідно до внесених змін із 01.01.2014 р., якщо у разі  смерті матері або позбавлення її батьківських прав виховання п”ятьох  та більше дітей до шестирічного віку здійснювалось батьком, право на пенсію за особливі заслуги перед Україною надається батькові. При цьому враховують дітей, усиновлених у визначеному порядку.

     Варто нагадати, що згідно із Законом України “Про пенсії за особливі заслуги перед Україною”, пенсії за особливі заслуги встановлюють  громадянам України , що мають значні заслуги у сфері державної, громадської або господарської діяльності, досягнення в галузі науки, освіти, охорони здоров”я, фізичної культури і спорту тощо.

       Категорії громадян, які мають право на встановлення пенсії за особливі заслуги перед Україною, визначено в статті 1 Закону.

     Пенсію за особливі заслуги встановлюють як надбавку до розміру пенсії, на яку особа має право згідно із законом, у розмірах прожиткового мінімуму, визначеного для осіб, що втратили працездатність, незалежно від розміру пенсій. Розмір надбавки визначають відповідні комісії залежно від заслуг особи.

     У разі коли особа одночасно має право на надбавки, зазначені в кількох пунктах статті 1 Закону, призначають ту надбавку, що є більшою, у максимальному розмірі. 

     Пенсію за особливі заслуги встановлюють із дня звернення щодо призначення пенсії, але не раніше за дату набуття чинності положень закону, що визначає право на таку пенсію. Днем звернення з приводу встановлення пенсії за особливі заслуги вважають день прийому заяви про порушення клопотання щодо встановлення пенсії за особливі заслуги з усіма належними документами. Якщо таку заяву надсилають поштою і при цьому подають усі необхідні документи, то днем звернення щодо встановлення пенсії за особливі заслуги вважають дату, вказану на поштовому штемпелі місця відправлення заяви. У разі  коли до заяви додано не всі належні документи, орган, що готує документи для встановлення пенсії за особливі заслуги, повідомляє заявника, які документи потрібно подати додатково. Якщо такі документи буде подано не пізніше як через три місяці з дня повідомлення про необхідність їх подання, то днем звернення щодо встановлення пенсії за особливі заслуги вважають день прийому або відправлення заяви про встановлення такої пенсії.

  

Заступник начальника управління Пенсійного

фонду України у Тиврівському районі

Малишкіна П.С.