Законодавство

   

НОВИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ ЗАКОН:

ПРО ПОРУШЕННЯ ВИМОГ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ

           

            В квітні 2015 року вступає в дію Закон України від 14.10.2014 року №1700-VII„Про запобігання корупції”. Особливо слід звернути увагу на розділ VIIЗакону „Фінансовий контроль”.

            Хоча антикорупційні декларації за 2014 рік ми подаватимемо за правилами старого Закону, з 26 квітня 2015 року відповідальність за порушення вимог фінансового контролю наступатиме за новими вимогами, передбаченими Законом №1700.

            Проаналізуємо наслідки неподання, не оприлюднення декларацій чи подання недостовірної інформації.

            Частиною 1 ст. 172-6 КпАП до 26 квітня визначено штраф за неподання або несвоєчасне подання декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру, визначеної Законом №3206-VІ „Про засади запобігання і протидії корупціївід 07.04.2011 у розмірі від 10 до 25 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян (далі - НМДГ)(від 170 до 425 грн.). З 26 квітня 2015 року за несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування передбачено штраф у розмірі від 50 до 100 НМДГ (від 850 до 1700 грн.). Відповідальність за неподання декларації нікуди не зникне, просто вона стане кримінальною. Так, з 26 квітня 2015 року  правопорушення у вигляді подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей у антикорупційній декларації особи, уповноважені на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом №1700, або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації, вважається кримінальним правопорушенням (злочином), яке відповідно до ст. 366-1 КК карається позбавленням волі на строк до 2 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.

            Але на що слід звернути увагу. У ст. 366-1 КК кримінальна відповідальність за неподання декларації чи подання завідомо недостовірних відомостей передбачена для випадків подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, передбаченої Законом №1700. Але у 2015 році ми подаємо декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2014 рік за формою, що визначена Законом 3206.Тобто, у ст.. 366-1 КК йдеться про зовсім інший тип декларації, не той, який ми маємо подати у строк з 1 січня по 1 квітня 2015 року. Отже, у випадках, коли недостовірні відомості подаватимуться у деклараціях до 26.04.2015 року, відповідальність за це наступатиме за старою (чинною наразі) ч.3 ст.172-6 КпАП, тобто вважатиметься адміністративним корупційним правопорушенням. А ось за подання недостовірної інформації після 26 квітня наставатиме вже кримінальна відповідальність.

     Частиною 2 ст. 172-6 КпАП на сьогодні визначено, що за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента передбачено штраф в розмірі від 10 до 25 НМДГ (від 170 до 425 грн.). З 26 квітня наступного року за неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєві зміни у майновому стані накладається штраф у розмірі від 100 до 200 НМДГ (від 1700 до 3400 грн.). Крім збільшення суми штрафу, ви можете побачити ще й зміну диспозиції ч.2. ст. 172-6 КпАП. Її нова редакція передбачає додатковий склад правопорушення – неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про суттєві зміни у майновому стані.

         За новим Законом суб’єкт декларування буде зобов’язаний письмово повідомляти Національне агентство з питань запобігання корупції про суттєві зміни у своєму майновому стані. Суттєвими змінами згідно з ч.2 ст. 52 нового Закону вважатиметься отримання суб’єктом декларування доходу, придбання майна на суму, яка перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня відповідного року.

            Ця інформація вноситиметься Національним агентством з питань запобігання корупції до Єдиного державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та оприлюднюватиметься на офіційному веб-сайті Агентства. Порядок інформування Нацагентства про відкриття валютного рахунка в установі банку-нерезидента, а також про суттєві зміни у майновому стані мають бути визначені самим Агентством, яке має бути створене на виконання нового Закону.

 

 

Посилено відповідальність роботодавців за порушення

законодавства про працю.

 

         Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо реформування загальнообов'язкового державного соціального страхування та легалізації фонду оплати праці» (набрав чинності 1.01.2015) посилено відповідальність роботодавців за порушення законодавства про працю.

       Зокрема, відповідно до статті 265 КЗпП, яку викладено в новій редакції, юридичні та фізичні особи-підприємці, які використовують найману працю, несуть відповідальність у вигляді штрафу в разі:

   – фактичного допуску працівника до роботи без оформлення трудового договору (контракту), оформлення працівника на неповний робочий час у разі фактичного виконання роботи повний робочий час, установлений на підприємстві, та виплати заробітної плати  без нарахування та сплати ЄСВ- у тридцятикратному розмірі мінімальної заробітної плати, встановленої законом на момент виявлення порушення, за кожного працівника, щодо якого скоєно порушення;

       – порушення встановлених строків виплати заробітної плати, інших виплат, передбачених законодавством про працю, більш як за один місяць, виплата їх не в повному обсязі - у трикратному розмірі мінімальної заробітної плати;

     – недотримання мінімальних державних гарантій в оплаті праці- у десятикратному розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 13780 грн);

   – порушення інших вимог трудового законодавства- у розмірі мінімальної заробітної плати (на сьогодні - 1378 грн).

Сплата штрафу не звільняє від усунення порушень законодавства про працю.

    Внесено зміни також до статті 41 КУпАП, яка встановлює відповідальність за порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці.

     Так,згідно з новою редакцією цієї статті порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання працівникам, у тому числі колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій та фізосіб-підприємців від 30 до 100 н.м.д.г .

    Крім цього, в новій редакції викладено ст.24 КЗпП, згідно з якоюпрацівник не може бути допущений до роботи без укладення трудового договору, оформленого наказом чи розпорядженням власника або уповноваженого ним органу, та без повідомлення центрального органу виконавчої влади з питань забезпечення формування та реалізації державної політики з адміністрування єдиного соцвнеску про прийняття працівника на роботу в порядку, встановленому Кабміном.

      Законом України від 28.12.2014 № 77-VIII також внесено зміни до статті 41 «Порушення вимог законодавства про працю та про охорону праці» Кодексу України про адміністративні правопорушення.

      Зокрема, визначено, що порушення встановлених термінів виплати пенсій, стипендій, заробітної плати, виплата їх не в повному обсязі, терміну надання посадовими особами підприємств, установ, організацій незалежно від форми власності та фізичними особами - підприємцями працівникам, у т.ч. колишнім, на їхню вимогу документів стосовно їх трудової діяльності на даному підприємстві, в установі, організації чи у фізичної особи - підприємця, необхідних для призначення пенсії (про стаж, заробітну плату тощо), визначеного Законом України „Про звернення громадян", або надання зазначених документів, що містять недостовірні дані, порушення терміну проведення атестації робочих місць за умовами праці та порядку її проведення, а також інші порушення вимог законодавства про працю - тягнуть за собою накладення штрафу на посадових осіб підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та громадян - суб’єктів підприємницької діяльності від тридцяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                  Наказ управлінняПенсійного                                                                      фонду України уТиврівському                                                                     районі „13” квітня 2016 № 30

 

 

План по виконанню програми Пенсійного фонду України щодо впровадження антикорупційних заходів на 2016 рік

1.Удосконалення нормативно-правової бази

         1.1.Здійснення моніторингу норм та практики застосування нормативно-правових актів, що регулюють діяльність управління для виявлення прогалин та недоліків, що можуть сприяти втягненню працівників в корупційну чи злочинну діяльність.

Протягом 2016 року

2. Організаційно-управлінські заходи

         2.1.Аналіз ефективності процедур позасудового вирішення спорів (адміністративного оскарження) рішень (дій, бездіяльності) управління щодо пенсійного забезпечення, ведення обліку осіб, які підлягають загальнообов’язковому державному соціальному страхуванню, з метою визначення механізмів удосконалення процедур реалізації прав громадян.

Протягом 2016 року

         2.2.Забезпечити моніторинг положень про відділи та посадових інструкцій працівників з метою своєчасного приведення їх у відповідність  до змін в антикорупційному законодавстві України та підзаконних актах.

Протягом 2016 року

          2.3.Вдосконалення механізмів здійснення  контрольно-аналітичної роботи з метою спрямування її на визначення повноти та своєчасності реалізації управлінням повноважень (прийняття рішень, виявлення фактів бездіяльності/незаконних рішень, дій).

Протягом 2016 року

         2.4.Впровадження відео- та аудіо- фіксації під час проведення прийому громадян, із забезпеченням права осіб, які звертаються на прийом на таємницю особистого та приватного життя.

За окремим дорученням головного управління

2.5.Впровадження порядку обслуговування громадян на базі централізованих інформаційних технологій з унеможливленням обробки пенсійної документації про призначення (перерахунок) пенсій спеціалістами управління, які безпосередньо здійснюють прийом громадян.

Протягом 2016 року

3. Формування світогляду неприйняття корупції, залучення громадськості до реалізації антикорупційних заходів

         3.1.Оприлюднення плану виконання Програми та інших заходів антикорупційного спрямування, які впроваджені в роботу управління

Протягом 2016 року

         3.2.Забезпечення реєстрації та передачі головному спеціалісту з питань запобігання та виявлення корупції головного управління повідомлень громадян щодо можливих корупційних правопорушень з боку службовців управління, що надходять у тому числі до Контакт-центру Пенсійного фонду України, відділу з обслуговування та розгляду звернень громадян, електронну адресу, телефон «гарячої лінії».

Протягом 2016 року

         3.3.Залучення громадськості до обговорення підсумків роботи управління, оцінки виконання покладених функцій, включаючи анкетування, опитування та інші методи комунікації з громадськістю. Надання узагальненого звіту про результати виконання антикорупційних заходів до головного управління ПФУ у Вінницькій області.

Протягом 2016 року

         3.4.Забезпечення доступу громадськості до ознайомлення з публічною інформацією, яка отримана, створена або знаходиться у володінні управління

Протягом 2016 року

4. Удосконалення роботи з персоналом

         4.1.Забезпечення функціонування системи правової освіти працівниківуправління, в тому числі у сфері антикорупційного законодавства.

                                      Черненко А.П., Малишкіна П.С., Мадяр Г.Л.

Протягом 2016 року

         4.2.Удосконалення критеріїв та системи оцінки ефективності роботи працівників управління для визначення рівня результативності та ефективності служби, планування кар’єри, виявлення необхідності підвищення рівня професійної компетентності, стимулювання результативної діяльності.

До 1 липня 2016 року

         4.3.Проведення постійного моніторингу додержання посадовими особами антикорупційного законодавства, насамперед, щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження спільної роботи близьких осіб.

Протягом 2016 року    

         4.4.Забезпечення контролю за своєчасністю подання декларацій особами, уповноваженими на виконання функцій держави в управлінні, за минулий рік та надання допомоги у їх заповненні.

До 1 квітня 2016 року

5. Сфера державних закупівель

         5.1.Забезпечення в установленому порядку оприлюднення інформації про закупівлі товарів, робіт і послуг та використання коштів управління, передбачених законодавством

У встановлені строки  

         5.3.Здійснення у 2016 році закупівель товарів з використанням електронної системи закупівель у порядку, визначеному законодавством.

Протягом 2016 року

         5.4.Здійснення постійного контролю за формуванням потреби та здійсненням фінансування пенсійних виплат з метою недопущення надання переваг при спрямуванні коштів на об’єкти виплати та доставки пенсій.

Протягом 2016 року