Графік прийому громадян

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ
РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 09 липня 2014 року № 373

Зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Вінницькій області 
15 липня 2014 року за № 34/1184

Про внесення змін до Порядку 
організації та проведення особистого
прийому громадян в облдержадміністрації, 
затвердженого розпорядженням голови
облдержадміністрації 
від 04 листопада 2011 року № 610

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян» та з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян:

1. Внести зміни до Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 листопада 2011 року № 610, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 листопада 2011 року за № 51/1013, виклавши його в новій редакції, що додається.

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

3. Це розпорядження набирає чинності з дня його офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.

  Голова обласної державної
              адміністрації                                                                                        А.ОЛІЙНИК

ЗАТВЕРДЖЕНО
Розпорядження голови
 
облдержадміністрації
від 04 листопада 2014 року № 610
(в редакції розпорядження
голови облдержадміністрації
 
від 09 липня 2014 року № 373)

Зареєстровано в Головному управлінні 
юстиції у Вінницькій області 
15 липня 2014 року за № 34/1184


П О Р Я Д О К
організації та проведення особистого прийому громадян 
в облдержадміністрації


1. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови (далі – керівництво облдержадміністрації) проводиться відповідно до затвердженого графіку та Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації (далі - Порядок).

2. У робочі дні, коли за графіком немає особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації, прийом звернень громадян проводиться працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації з 1000 до 1600 години (перерва з 1300 до 1400 год.).

3. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом облдержадміністрації опубліковується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті облдержадміністрації та в її приміщеннях, райдержадміністраціях та органах місцевого самоврядування в доступному для вільного огляду місцях.

4. Працівниками відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації особам, які бажають звернутись на особистий прийом, роз’яснюються вимоги Порядку та надається необхідна інформація щодо цього.

5. Особистий прийом громадян головою облдержадміністрації проводиться за попереднім записом.

Особа звертається особисто до начальника відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації в 2-й та 4-й четвер кожного місяця з 1000 до 1600 години (кабінет № 100) або в ці ж дні за телефоном: 61 - 49 - 96.

6. Запис громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації здійснюється за:

6.1. Пред’явленням документа, що посвідчує особу.

6.2. Зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, місця реєстрації, соціального статусу, що підтверджується відповідним документом.

6.3. Зазначенням змісту порушеного питання та фактів звернення до органів та/або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом громадян, і результату розгляду цього питання вищевказаними органами та/або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.

7. Під час запису громадянам надаються роз’яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації у дні особистого прийому або згідно з поданою письмовою заявою.

8. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни,жінок,яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня»проводиться першочергово.

9. За потреби, керівництвом облдержадміністрації або начальником відділу роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації для участі в особистому прийомі громадян запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання,

10. Список громадян на особистий прийом до голови облдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові разом з документами, зазначеними у пункті 6 Порядку, подається виключно голові облдержадміністрації разом з матеріалами, необхідними для розгляду зазначеного питання, якщо воно розглядалося раніше заступниками голови облдержадміністрації або структурними підрозділами облдержадміністрації.

11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

11.1. Подане громадянином на особистому прийомі звернення розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.2. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

13. Відповідно до чинного законодавства з урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, структурні підрозділи облдержадміністрації, територіальні органи міністерств та інших центральних органів виконавчої влади, яким доручено його опрацювання, в установлені законодавством терміни надають заявнику відповідь по суті питання або, в разі розгляду звернення в обласних та районних установах і організаціях, інформується та посадова особа, доручення якої виконувалося.

14. Відділ роботи із зверненнями громадян апарату облдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, терміни розгляду яких порушено, та, за потреби, інформує керівництво облдержадміністрації.

            

ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

від 10 грудня 2014 року № 745

 

Зареєстровано в Головному управлінні

юстиції у Вінницькій області

23 грудня 2014 року за № 70/1220

 

Про внесення змін до Порядку

організації та проведення особистого

прийому громадян в облдержадміністрації,

затвердженого розпорядженням голови

облдержадміністрації

від 04 листопада 2011 року № 610

 

Відповідно до статті 22 Закону України «Про звернення громадян», Указу Президента України від 07 лютого 2008 року № 109 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та гарантування конституційного права на звернення до органів державної влади та органів місцевого самоврядування» та з метою вдосконалення організації особистого прийому громадян:

1. Внести зміни до пункту 8 Порядку організації та проведення особистого прийому громадян в облдержадміністрації, затвердженого розпорядженням голови облдержадміністрації від 04 листопада 2011 року № 610, зареєстрованого в Головному управлінні юстиції у Вінницькій області 10 листопада 2011 року за № 51/1013 (у редакції розпорядження голови облдержадміністрації від 09 липня 2014 року № 373), виклавши його у новій редакції:

 

«8. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни, жінок, яким присвоєно почесне звання України «Мати-героїня» проводиться першочергово».

 

2. Юридичному відділу апарату облдержадміністрації подати це розпорядження на державну реєстрацію до Головного управління юстиції у Вінницькій області.

 

3. Це розпорядження набирає чинності з дня офіційного опублікування у місцевих засобах масової інформації.

 

4. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керівника апарату облдержадміністрації Бойка В.О.

 

 

Голова обласної державної  адміністрації                                                                                                                                                         А.ОЛІЙНИК

 

Г Р А Ф І К

 

 

особистого прийому громадян головою облдержадміністрації, першим заступником
та заступниками голови облдержадміністрації

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні та місце прийому

Години
прийому

КОРОВІЙ Валерій Вікторович

Голова обласної державної адміністрації

Попередній запис на прийом: 4-й четвер місяця, облдержадміністрація (каб. 100, тел.61-49-96)

10.00- 16.00

Прийом: 1-й четвер місяця, облдержадміністрація (каб. 101)

Згідно з робочим планом

Попередній запис на прийом: 2-й четвер місяця, облдержадміністрація (каб. 100, тел.61-49-96)

10.00- 16.00

Прийом: 3-й четвер місяця, облдержадміністрація (каб. 101)

Згідно з робочим планом

ГИЖКО
Андрій
Петрович

Перший заступник голови облдержадміністрації

2-й, 4-й вівторок місяця,
облдержадміністрація (каб. 101)

10.00- 13.00

БРОВАРНИК
Василь
Михайлович

Заступник голови
облдержадміністрації

1-а, 3-я п’ятниця місяця,
облдержадміністрація (каб. 101)

10.00- 13.00

ІВАСЮК
Ігор
Дмитрович

Заступник голови –
директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

1-й, 3-й вівторок місяця,
облдержадміністрація (каб. 101)

10.00- 13.00

 

Г Р А Ф І К
особистого виїзного прийому громадян головою облдержадміністрації, першим заступником та заступниками голови облдержадміністрації

Прізвище, ім’я, по батькові

Посада

Дні та місце прийому

Години
прийому

КОРОВІЙ Валерій Вікторович

Голова обласної державної адміністрації

2-й, 4-й четвер місяця

Згідно з робочим планом

ГИЖКО
Андрій
Петрович

Перший заступник голови облдержадміністрації

1-й, 3-й вівторок місяця

Згідно з робочим планом

БРОВАРНИК
Василь
Михайлович

Заступник голови
облдержадміністрації

2-а, 4-я п’ятниця місяця

Згідно з робочим планом

ІВАСЮК
Ігор
Дмитрович

Заступник голови –
директор Департаменту освіти і науки
облдержадміністрації

2-й, 4-й вівторок місяця

Згідно з робочим планом

 

Г Р А Ф І К

особистого прийому громадян головою  районною державної адміністрації, першим заступником та заступником голови   районної державної адміністрації

 

№ п/п

 

Прізвище, ім”я,  по  батькові

 

Посада

 

Дні  та  місце  прийому

 

Години та місце  прийому


1

 

 

ГОЛОВА

РАЙОННОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

ЧЕТВЕР

 

 

 

10.00 – 13.00

кабінет голови районної державної адміністрації

 

 

2

         БОЙКО

         Віктор    Володимирович

ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК

ГОЛОВИ РАЙОННОЇ

ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ

 

ВІВТОРОК

 

 

10.00 – 13.00

кабінет першого заступника

районної державної адміністрації

 

 

3

 

 

КОВАЛЬ

Анатолій  Валерійович

ЗАСТУПНИК  ГОЛОВИ

РАЙОННОЇ  ДЕРЖАВНОЇ  АДМІНІСТРАЦІЇ

 

 

СЕРЕДА

 

 

10.00 – 13.00

кабінет заступника голови районної державної адміністрації

ПРИМІТКА: Попередній запис громадян на прийом керівництвом райдержадміністрації проводиться з 9.00 - до 10.00 год.