Порядок організації та проведення особистого прийому громадян в райдержадміністрації

П О Р Я Д О К

організації та проведення особистого прийому громадян

в райдержадміністрації

Затверджений розпорядженням голови РДА від 16.09.2014р. №415

1. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації, першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації  (далі – керівництво райдержадміністрації) проводиться відповідно до затвердженого графіку та Порядку організації та проведення особистого прийому громадян  в райдержадміністрації (далі - Порядок).

2.  Уробочі дні, коли за графіком немає особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації, прийом звернень громадян проводиться головним спеціалістом сектору контролю та з питань роботи із зверненнями громадян і доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації з 1000 до 1600 години (перерва з 1300 до 1400 год.).

3. Інформація про Порядок і графік особистого прийому громадян керівництвом райдержадміністрації опубліковується у місцевих засобах масової інформації, розміщується на офіційному веб-сайті райдержадміністрації та в її приміщеннях, в органах місцевого самоврядування в доступному для вільного огляду місцях.

4. Головним спеціалістомсектору контролю та з питань роботи із зверненнями громадян і доступу до публічної інформації апарату райдержадміністраціїроз’яснюються вимоги Порядку та надається необхідна інформація особам, які бажають звернутись на особистий прийом.

5. Особистий прийом громадян головою райдержадміністрації проводиться за попереднім записом.

Особа звертається особисто до головного спеціаліста сектору контролю та з питань роботи із зверненнями громадян і доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації щодня з 1000 до 1600 години або за телефоном: 2-13-62.

6. Запис громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації здійснюється за:

6.1. Пред’явленням документа, що посвідчує особу.

6.2. Зазначенням прізвища, імені та по батькові особи, місця реєстрації, соціального статусу, що підтверджується відповідним документом.

6.3. Зазначенням змісту порушеного питання та фактів звернення до органів та/або посадових осіб, до компетенції яких належить вирішення питання, з приводу якого особа має намір відвідати особистий прийом громадян, і результату розгляду цього питання вищевказаними органами та/або посадовими особами, що підтверджується відповідними письмовими документами.

7. Під час запису громадянам надаються роз’яснення щодо можливості розгляду їх звернень з порушених питань першим заступником, заступниками голови та керівником апарату райдержадміністрації у дні особистого прийому або згідно з поданою письмовою заявою.

8. Прийом Героїв Радянського Союзу, Героїв України, Героїв Соціалістичної Праці, інвалідів Великої Вітчизняної війни проводиться першочергово.

9. За потреби, керівництвом райдержадміністрації або головним спеціалістом сектору контролю та з питань роботи із зверненнями громадян і доступу до публічної інформації апарату райдержадміністраціїдля участі в особистому прийомі громадян запрошуються посадові особи, до компетенції яких належить вирішення питання.

10. Список громадян на особистий прийом до голови райдержадміністрації із зазначенням прізвища, ім’я, по батькові разом з документами, зазначеними у пункті 6 Порядку, подається виключно голові райдержадміністрації разом з матеріалами, необхідними для розгляду зазначеного питання, якщо воно розглядалося раніше заступниками голови райдержадміністрації або структурними підрозділами райдержадміністрації.

11. У разі, коли порушене громадянином питання вирішити на особистому прийомі неможливо через складність і необхідність додаткового вивчення, громадянинові може бути запропоновано викласти його у формі письмового звернення.

11.1. Подане громадянином на особистому прийомі звернення розглядається у порядку, встановленому чинним законодавством.

11.2. Про результати розгляду звернення громадянину повідомляється письмово або усно, за його бажанням.

12. Звернення громадян на особистому прийомі реєструються відповідно до Інструкції з діловодства за зверненнями громадян в органах державної влади і місцевого самоврядування, об’єднаннях громадян, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форм власності, в засобах масової інформації, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 14 квітня 1997 року № 348.

13. Відповідно до чинного законодавства з урахуванням рішення, прийнятого під час особистого прийому, структурні підрозділи райдержадміністрації  та інші  центральні органи виконавчої влади, яким доручено його опрацювання, в установлені законодавством терміни надають заявнику відповідь по суті питання або, в разі розгляду звернення в районних установах і організаціях, інформується та посадова особа, доручення якої виконувалося.

14. Сектор контролю та з питань роботи із зверненнями громадян і доступу до публічної інформації апарату райдержадміністрації здійснює систематичний аналіз та узагальнення звернень громадян на особистому прийомі, терміни розгляду яких порушено, та, за потреби, інформує керівництво райдержадміністрації.

 

Заступник керівника апарату

райдержадміністрації,

начальник організаційного відділу                                        І.Д.Романська                                                                

Завідувач сектору контролю

та з питань роботи із зверненнями

громадян і доступу до публічної

інформації апарату райдержадміністрації                         Л.І.Яроменко